Hvornår er der generalforsamling?

Du kan alle vedtægter for Fotoklubben ISO800o i menupunktet Om ISO8000 her.

Jvf. §9 stk 2. afholdes den ordinære generalforsamling hvert år i november måned. Indkaldelse skal ske skriftligt til klubbens medlemmer mindst en måned forud.

Web Admin

Web Admin

Jeg er en administrator-bruger, som opretter diverse ting på ISO8000-hjemmesiden.