Strammede Corona retningslinjer – desværre :-(

Kære medlemmer

Det er en dynamisk og foranderlig verden vi lever i. Coronaen er desværre endnu gang årsag til, at vi må ændre på retningslinjerne for brug af klublokalet. Vi beklager, det er ikke med vores gode vilje at vores aktiviteter og vores klubliv skal forstyrres, men vi synes, vi er nødt til at efterleve myndighedernes anbefalinger.

I lyset af de seneste anbefalinger der bl.a. træder i kraft fra mandag d. 26/10, vil vi fra bestyrelsens side informere om de nye retningslinjer, der gælder ved brug af klublokalet fra denne dato:

 • Mød IKKE op hvis du har det mindste tegn på smitte!
 • Vi tillader fortsat brug af klublokalet så længe myndighedernes anbefalinger følges (max. 10 personer i lokalet af gangen)
 • Min. 1 m afstand ml. personer (fra næsetip til næsetip)
 • Min. 2 m afstand til personer i særlig risikogruppe
 • Nuværende planlagte aktiviteter rettes til på hjemmesiden, så der max. kan tilmeldes 10
  Det gøres obligatorisk, at man SKAL være tilmeldt til et arrangement for at kunne møde op
 • Studiet kan fortsat bruges
 • Ved hvert arrangement i klubben, skal der udfyldes en navneliste som kan bruges ved evt. opsporing (de udfyldte skemaer skal blive i klubben)
 • Der SKAL luftes ud i min. 5 før og efter hvert arrangement
 • Brug albuer til at tænde lys m.m. når det er muligt
 • Sprit hænder som det første du gør, når du kommer til klublokalet
 • Sprit af ALLE de steder der har været rørt ved (håndtag, vandhaner, kaffemaskine, kaffedåser, studieudstyr, fjernbetjeninger, ledninger m.m.)
 • Sprit hænder af inden du vasker op – og tørrer af.

Ift. Fotoværksteder i mandag aften (d. 26/10), så er der p.t. 12 tilmeldte. Vi tillader os at bøje regeringens anbefalinger en anelse til denne ene aften. Vi gennemfører aftenen med de 12 tilmeldte. Hvis nogen af jer der er tilmeldt er utrygge ved det, så vil vi foreslå, at I blot afmelder jeres deltagelse i kalenderen. Ved alle øvrige aktiviteter i klublokalet vil begrænsningen på 10 personer være gældende.

Vi vil opfordre jer alle til at tage initiativ til at arrangere udendørs fototure, hvis I har gode idéer til nogle ture. Det behøver ikke at være med et særligt tema eller formål. Det kan blot være en tur i skoven, til vandet eller til et andet sted, så vi kan ses og holde det sociale ved lige. Hvis vi mødes udendørs kan vi være sammen uden “at være (tæt) sammen”.

Ovenstående gælder indtil videre. Vi udsender ny information, når der er grund til at ændre på retningslinjerne. Vi håber det bliver i den gode retning.

Mange hilsner
Bestyrelsen

Lars Thomsen

Lars Thomsen

Er optaget af billeder der signalerer liv eller fortæller en historie. Har fotograferet i mange år - helt tilbage fra mørkekammertiden med fremkalder- og fixervæsker.

Skriv et svar