Referat fra bestyrelsesmøde – nu som videoreferat

Nu er det muligt at “høre” referatet fra vores bestyrelsesmøder. Vi har lavet et videoreferat fra vores seneste møde, i håb om at flere vil få indsigt i hvad vi arbejder med og foretager os i bestyrelsen. Videoreferaterne og også andre skriftlige referater fra klubmøder, vil fremover kunne findes i medlems-sektionen under: “Generalforsamlings- og bestyrelsesreferater”. Direkte link: https://www.iso8000.dk/referat-af-bestyrelsesmoedet-d-nu-med-video/

Lars Thomsen

Lars Thomsen

Er optaget af billeder der signalerer liv eller fortæller en historie. Har fotograferet i mange år - helt tilbage fra mørkekammertiden med fremkalder- og fixervæsker.

Skriv et svar