Referat af bestyrelsesmødet d. 7/6•-2022

Tilstede: Ellen, Peter, Max, Henrik og Michael T. (Under de første tre punkter) Henrik og Flemming havde meldt afbud.

 1. Valg af referent
  Henrik

 2. Michael T: ny lås og forsikringstilbud.
  Michael fremkom med forslag til, og tilbud på, ny lås til klubbens dør og et forsikringstilbud. Bestyrelsen besluttede at arbejde videre med begge  projekter. Henrik følger op på sagen og indhenter tilbud, så vi kan træffe en endelig beslutning.

 3. Michael T. Fremlagde et forslag til en proces, hvor vi skal arbejde med og tale om klubbens værdier. Bestyrelsen kunne – med nogle af de små og store konflikter der har været på det sidste in mente  – kun bifalde forslaget. Michael gennemtænker en plan som vi arbejder videre med.

 4. Klubbens aktiviteter og status på udvalgene.

  AU
  AU arbejder flot videre med aktiviteter.  Der bliver bla. Workshop med Per Valentin og foredrag med Jakob Surland (cityscapes). Vi diskuterede diverse aktiviteter og var enige om at klubbens aktiviteter er åbne for alle medlemmer.

  Vi inviterer AU med til næste møde hvor vi kan udveksle idéer og tanker.

  Peter kunne berette at formiddagsholdene kører stille og roligt.

  Det blev besluttet at der på aktiviteter med ekstern underviser, som får er højt honorar og hvor vedkommende selv sætter begrænsninger på deltagerantallet, fremover skal være en rimelig deltagerbetaling.

  Det blev besluttet at afsætte en pulje på 10.000 kr. som inspirationsgrupperne kan søge til foredrag som passer ind i deres forløb, men som også andre medlemmer kan få glæde af.  Det vil sige at alle medlemmer skal inviteres via hjemmesiden. Det er bestyrelsen, der skal søges.

  LU:
  Jens Ole er udtrådt af udvalget.

  Bestyrelsen godkendte forslag til regler for studiet. Reglerne tager udgangspunkt i de nuværende. Der tages et par fotos af studiet så ingen er i tvivl om hvordan det skal efterlades når man er færdig med at bruge det. Det undrestreges i reglerne at studiet ikke må bruges til kommercielle opgaver.

  Bestyrelsen besluttede at Henrik indtræder i udvalget.

  IT-udvalget
  Intet at bemærke.

  Udstillingsudvalget
  Ros og opbakning fra bestyrelsen til udvalget for de klare regler og for ikke at vælge de nemme løsninger.

 5. Tidligere medlemmer og ventelisten
  Der er fornylig optaget fire nye medlemmer.  Max havde inviteret til intromøde. Der er ikke så mange tilbage på ventelisten

  Vi besluttede at tidligere medlemmer ikke har fortrinsret til at blive medlemmer af klubben og dermed heller ikke kan springe køen over på ventelisten.

 6. Hvordan kan vi sige tak til klubbens trofaste frivillige?
  Bestyrelsen er enige om, at vi lejlighedsvis vil have mulighed for at sige tak til medlemmer, der over en længere periode har ydet en ekstraordinær indsats for klubben. Vi snakker om et niveau på et par flasker god vin eller en buket blomster. Ellen lægger en plan for et regelsæt når hendes ferie er overstået.

 7. Eventuelt
  intet. Vi ses til August!
Udgivet i Bestyrelses- & GF-referater.

Skriv et svar