Ordinær Generalforsamling 21. nov. 2019

Ordinær generalforsamling Fotoklubben ISO8000

Torsdag d. 21. november 2019 kl. 19.00 – 22.00

Klublokalet Hørhavevej 4, 8270 Højbjerg

(se tekst nederst på siden)

Foreløbig dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Godkendelse af generalforsamlingens lovlighed og beslutningsdygtighed.
 3. Godkendelse af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter.
 4. Formandens beretning for det forløbne år.
 5. Beretning fra de nedsatte udvalg – Aktivitetsudvalg, IT- og hjemmesideudvalg, og lokaleudvalg.
 6. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 7. Behandling af indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest d. 7/11).
 8. Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse
 9. Fastsættelse af kontingent.
 10. Valg af bestyrelse.
  • Formand (Lars Thomsen) er ikke på valg.
  • Kasserer (Flemming Thomsen) er på valg (modtager genvalg).
  • Næstformand (Henrik Sørensen) er på valg (modtager genvalg).
  • Bestyrelsesmedlem 1 (Ove Jørgensen) er på valg (modtager ikke genvalg).
  • Bestyrelsesmedlem 2 (Claus Ørnhøj Petersen) er ikke på valg.
 11. Valg af bestyrelsessuppleant.
 12. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 13. Nedsættelse af relevante udvalg.
 14. Eventuelt

Endelig dagsorden bekendtgøres under Nyheder på hjemmesiden senest d. 13/11.

Glade fotohilsner

Bestyrelsen

VIGTIGT: Tilmeld dig senest onsdag d. 13. november kl. 12.00 – og hold øje med kalenderen på hjemmesiden. I tilfælde af 30 eller flere tilmeldte, flyttes generalforsamlingen til et andet sted end klubben. Dette meddeles i kalenderen på hjemmesiden.

Lars Thomsen

Lars Thomsen

Er optaget af billeder der signalerer liv eller fortæller en historie. Har fotograferet i mange år - helt tilbage fra mørkekammertiden med fremkalder- og fixervæsker.

One thought on “Ordinær Generalforsamling 21. nov. 2019

 • Lars Thomsen
  21. oktober 2019 kl. 17:38
  Permalink

  I den mail der d.d. (21/10-19) er sendt til alle medlemmer, er det fejlagtigt angivet, at generalforsamlingen foregår i år 2018. Det er en fejl, det er sæ´fø´li´ i år – altså i 2019.

  Vedhæftede filer:

Skriv et svar