Lokaleudvalget

Lokaleudvalgets opgave og ansvar er at sikre, at klublokalet opfylder de ønsker og behov medlemmerne og bestyrelsen giver udtryk for, inden for de givne økonomiske rammer.

Det indebærer bl.a. flg. opgaver:

  • Udarbejde – og synliggøre – retningslinjer for brug af lokalerne
  • Sikre at lokalerne er rene og rydelige
  • Sikre at daglige brugsmaterialer er til stede (rengøringsartikler/kaffefiltre m.m.)
  • Sikre indkøb til kantinen (kaffe/te/øl/vand/slik m.m.)
  • Planlægge og vejlede om ophængning af billeder i lokalerne
  • Koordinere indsamling/opbevaring af evt. rekvisitter til studiet

Udvalget er ansvarlig for, at ovenstående bliver gjort. I fællesskabets ånd betyder det, at udvalget kan/vil uddelegere opgaver når det er relevant – og det er de gode til 😉

Vi har som medlemmer alle et ansvar for, at lokalerne fungerer efter hensigten. Så hvis du synes der mangler noget eller du tømmer en kasse/dåse/beholder, så vær sød at give besked til lokaleudvalget. Og hvis du synes noget kunne være anderledes eller du har et forslag til noget nyt, så ring eller skriv endelig til udvalget på mailadressen lokaleudvalg@iso8000.dk.

Udvalget består af: