ISO8000 udvalg

Vi har en række faste udvalg i klubben, der varetager forskellige opgaver gennem året.

Herunder kan du læse om de forskellige udvalg:

  • Aktivitetsudvalg (I daglige tale AU)
  • Lokaleudvalg
  • Festudvalg
  • Hjemmesideudvalg