Om Fotoklubben ISO8000

Fotoklubben ISO8000 har egne lokaler i Højbjerg, Aarhus. Her har vi blandt andet et fotostudie og gode muligheder for at udstille vores fotos.

Du er mere end velkommen i ISO8000, hvis du har lyst til:
  • et godt fællesskab og sammenhold indenfor vores fælles interesse for fotografi
  • at udveksle viden og erfaringer med andre fotointeresserede
  • at få respons på dine billeder

….sidst men ikke mindst, at yde og nyde i fællesskab for klubben

Kreativitet, inspiration, viden og fællesskab

Vi synes, det er en spændende udfordring at lave et godt fotografi, som fanger og fryder andre. Med et godt digitalkamera er der mange muligheder for at give sine fotos et kreativt og personligt udtryk. Og med et program til billedbehandling kan gode fotos blive endnu bedre. Her sætter fantasien ingen grænser.

I klubben lægger vi vægt på, at der er plads til forskellighed og mulighed for at realisere medlemmernes ideer og initiativer. På klubaftener får vi ny viden og inspiration fra dygtige fagfolk, vi deler vores erfaringer med hinanden, og vi kommenterer hinandens billeder.

Og så nyder vi glæden ved at være sammen om vores fælles interesse for fotografi. Klubben arrangerer ofte fototure, hvor vi arbejder med fotografering i praksis. Klubben fungerer som en medlemsforening båret af frivillig arbejdskraft medlemmerne imellem – vi kalder det for: “vi yder og nyder i fællesskab“.

Fotoklubbens historie

   • 2008 – Lars Thomsen etablerede Fotoklubben ISO8000 d. 16. juni, hvor han agerede som formand t.o.m. 2021. Han er stadig et aktivt klubmedlem.
   • 2009-2012 – de første fototure blev arrangeret via email og faste klubaftener blev afholdt på en skole.
   • 2012 – klubben etablerede eget klublokale, med blandt andet eget fotostudie, i Højbjerg.
   • 2013 – var året for den første, fælles foto-tur til udlandet. Turen gik til Skotland.
   • 2014 – ISObarometer blev en fast del af klubbens aktiviteter.
   • 2015 – Klubben var nu så eftertragtet, at der var behov for at indføre venteliste for medlemsskab, som d.d. stadig er aktuel.
   • 2018 – 10-års jubilæum for fotoklubben. Desuden gennemførte vi et udviklingsseminar for alle landets fotoklubber.
   • 2020 – flere nye medlemmer, fra ventelisten, blev budt velkommen i klubben af den nye mentorordning.
   • 2020-2021 – klublokalerne blev endevendt og fik en stor make-over med b.la. make-up- og omklædningsområde, hygge-område med sofaer, nye mødeborde, nye billede-udstillingsområder.
   • 2021 – endnu flere medlemmer bydes velkommen, og antallet er nu 100 klubmedlemmer af begge køn og i aldrene fra 25+ til 70+ år. En ny hjemmeside blev lanceret. Der tales om en fællestur til Island i 2023.
   • 2022 – Fotostudiet har fået en større make-over. Mange spændende og nye aktiviteter er planlagt og et nyt udvalg, udstillingsudvalg, har set dagens lys og har fokus på at klubmedlemmernes billeder bliver udstillet forskellige steder.

Er du fristet til at blive medlem af ISO8000, så skriv dig op på vores medlemsventeliste.

Skriv dig på ventelisten