Endelig dagsorden for Generalforsamlingen d. 21/11

ENDELIG dagsorden:

 1. Valg af dirigent.
 2. Godkendelse af generalforsamlingens lovlighed og beslutningsdygtighed.
 3. Godkendelse af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter.
 4. Formandens beretning for det forløbne år.
 5. Beretning fra de nedsatte udvalg – Aktivitetsudvalg, IT- og hjemmesideudvalg, og lokaleudvalg.
 6. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 7. Behandling af indkomne forslag (ingen forslag modtaget).
 8. Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse
 9. Fastsættelse af kontingent.
 10. Valg af bestyrelse.
  • Formand (Lars Thomsen) er ikke på valg.
  • Kasserer (Flemming Thomsen) er på valg (modtager genvalg).
  • Næstformand (Henrik Sørensen) er på valg (modtager genvalg).
  • Bestyrelsesmedlem 1 (Ove Jørgensen) er på valg (modtager ikke genvalg).
  • Bestyrelsesmedlem 2 (Claus Ørnhøj Petersen) er ikke på valg.
 11. Valg af bestyrelsessuppleant.
 12. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 13. Nedsættelse af relevante udvalg.
 14. Eventuelt
Lars Thomsen

Lars Thomsen

Er optaget af billeder der signalerer liv eller fortæller en historie. Har fotograferet i mange år - helt tilbage fra mørkekammertiden med fremkalder- og fixervæsker.

Skriv et svar