Generalforsamling

Indlæser kort...

Dato/klokkeslæt:
torsdag d. 30-11-17 kl. 19:00 - 22:00
Tilføj til kalender iCal

Lokation:
Klublokalet i ISO8000

Kategori:


Endelig dagsorden for den ordinære generalforsamling 2017:

 1. Valg af dirigent.
 2. Godkendelse af generalforsamlingens lovlighed og beslutningsdygtighed.
 3. Godkendelse af stemmeberettigede medlemmer og fuldmagter.
 4. Formandens beretning for det forløbne år.
 5. Beretning fra de nedsatte udvalg – Aktivitetsudvalg, IT- og hjemmesideudvalg, og lokaleudvalg.
 6. Forelæggelse af regnskab for det forløbne år til godkendelse.
 7. Behandling af indkomne forslag (se forslag herunder).
 8. Forelæggelse af budget for det kommende år til godkendelse
 9. Fastsættelse af kontingent for ordinære- og husstandsmedlemmer.
 10. Valg af bestyrelse.
  • Formand (Lars Thomsen) er ikke valg.
  • Kasserer (Flemming Thomsen) er på valg. Modtager genvalg
  • Næstformand (Anton Horten) er på valg. Modtager genvalg hvis ikke andre vil.
  • Bestyrelsesmedlem 1 (Steffen Kay Andersen) er meldt ud. Nyt medlem skal vælges for en 1-årig periode.
  • Bestyrelsesmedlem 2 (Joan Jensen) er på valg. Ønsker ikke genvalg.
 11. Valg af bestyrelsessuppleant.
 12. Valg af revisor og revisorsuppleant.
 13. Nedsættelse af relevante udvalg.
 14. Eventuelt.

 

Forslag 1 – fra bestyrelsen:

Foranlediget af en diskussion på sidste års generalforsamling, fremsætter bestyrelsen forlag om, at begrebet husstandsmedlem helt udgår. I praksis vil det betyde flg. ændringer/justeringer i vedtægterne:

 • 3 stk. 3: Udgår.
 • 4 stk. 2: Ændres til ”Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling”.

 

Forslag 2 – fra aktivitetsudvalget (AU):

AU vil gerne have et punkt på GF, der omhandler drøftelse af, hvordan AU bedst bruge AU midlerne, da det ofte er noget vi diskuterer i AU. Vi kommer med et oplæg.

Målet er, at vi får input fra medlemmerne – og arbejder ud fra en “hensigtserklæring” – da der jo ikke er direkte vedtægter omkring det.

 

Dokumentet “Endelig dagsorden for ordinær generalforsamling Fotoklubben ISO8000 2017 “ kan desuden findes under Medlemmer -> Dokumenter og filer

VIGTIGT: Tilmeld dig – og hold øje med – kalenderen på hjemmesiden senest onsdag d. 29. november kl. 12.00. I tilfælde af 30 eller flere tilmeldte, flyttes generalforsamlingen til et andet sted end klubben. Dette meddeles i kalenderen på hjemmesiden.

Hvem deltager i dette arrangement

 • Mette Skovsbøll
 • Henrik Sørensen
 • Ellen Mikkelsen
 • Tina Sørensen
 • Jørn Bøgh Vinther
 • Timo Kofod
 • Karen-Louise Clemmesen
 • Lasse I T Bertelsen
 • Erik Svejgaard
 • Ib sørensen
 • Jens Stokholm Graugaard
 • Ove Hede
 • Morten Fich
 • Viggo Jensen
 • Kent Pedersen
 • Anton Horten
 • Jesper Larsen
 • Flemming Thomsen
 • Claus Ørnhøj Petersen
 • Leif Giversen
 • Torben Clausen
 • Anette Brinkmann
 • Allan Dagø
 • Ove Jørgensen

Tilmeldinger er lukket til denne aktivitet.

Arrangementsansvarlig:

Lars Thomsen Lars Thomsen
Mail: mail@larsthomsen.dk

Lars Thomsen

Lars Thomsen

Er optaget af billeder der signalerer liv eller fortæller en historie. Har fotograferet i mange år - helt tilbage fra mørkekammertiden med fremkalder- og fixervæsker ?

Yes No